ДИПЛОМ

Правові проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні


ВУЗ - Юридическая академия имени Я. Мудрого
Объем работы - страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні.
1.1. Поняття, сутність та ознаки підприємницької діяльності в Україні.
1.2. Реєстрація, функціонування та припинення підприємницької діяльності.
1.3. Загальна характеристика законодавства в сфері підприємництва та основні тенденції його розвитку.
1.4. Правові проблеми розвитку та функціонування підприємницької діяльності в Україні.

РОЗДІЛ ІІ. Господарсько-правові засоби попередження економічних правопорушень в сфері малого бізнесу.
2.1. Криміногенна ситуація функціонування малого підприємництва.
2.2. Шляхи попередження правопорушень в підприємницькій діяльності.

РОЗДІЛ ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.
3.1. Державне регулювання підприємницької діяльності: основні напрямки і шляхи розвитку.
3.3. Проблема забезпечення прав суб’єктів господарювання у правовідносинах з органами державної влади.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Борисов В.І. Вивчення проблем боротьби з економічною злочинністю вченими НДІ ВПЗ АПрН України/ Проблеми боротьби у сфері економічної діяльності. – Харьків, 1999. – с. 129.
2. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учеб. – 2-е изд., испр. – М.: Дело, 2000. – 640 с.
3. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №37-38. – Ст. 189.
4. В.Л.Мусияка. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Харьков: АО “Бизнес Информ” (Библиотека еженедельника), 1995. – 64 с.
5. Варналій З.С. Законодавче забезпечення розвитку підприємництва в Україні: проблеми та перспективи // Підприємництво і право. (Збірник наукових праць). – К.: Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – 1998. – С. 55-62.
6. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії та практики. Монографія – К., 2001. - С.9
7. Варналій З.С. Основи підприємництва. Підручник для ВНЗ. – К., 2005. - С.13
8. Вінник О.М. Господарське право. Курс лекцій. – К., 2005. – с. 9,10
9. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18, №19-20, №21-22. – Ст. 144.
10. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №6. – Ст. 56.
11. Господарсько-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №18, №19-20, №21-22. – Ст. 231.
12. Декрет Кабінету Міністрів України “Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №27. – Ст. 290.
13. Довгерт А.С. Принципи систематизації законодавства у сфері підприємництва // Закон і підприємець (проблеми систематизації законодавства України про підприємництво). – К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України. – 1998. – С. 29-31.
14. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва. – К.,2006. – С. 12
15. Єхануров Ю.І., Селіванов В.М. Державна політика розвитку підприємництва в Україні (концептуальний підхід) // Підприємництво і право. (Збірник наукових праць). – К.: Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – 1998. – С. 3-8.
16. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): Учебник для вузов. – 3-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – с. 61-63.
17. Закон України “Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №14. – Ст. 168.
18. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №25. – Ст. 195.
19. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №28. – Ст. 139.
20. Закон України “Про державну програму приватизації” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №33-34. – Ст. 272.
21. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №31-32. – Ст. 263.
22. Закон України “Про захист економічної конкуренції” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №12. – Ст. 64.
23. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №47. – Ст. 646.
24. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – Ст. 299.
25. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №4. – Ст. 28.
26. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30. – Ст. 416.
27. Закон України “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №14. – Ст. 168.
28. Закон України “Про підприємства в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №24. – Ст. 272.
29. Закон України “Про податок на додану вартість” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №21. – Ст. 156.
30. Закон України “Про природні монополії” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №30. – Ст. 238.
31. Закон України “Про систему оподаткування” // Відомості Верховної Ради. – 1991. – №39. – Ст. 510.
32. Закон України “Про ціни і ціноутворення” // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – №52. – Ст. 650.
33. Закон України «Про господарські товариства » // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №12. – Ст. 73.
34. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців » // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №30. – Ст. 116.
35. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців » // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №30. – Ст. 116.
36. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців » // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №30. – Ст. 116.
37. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст. 27.
38. Кодекс України про адміністративні правопорушення//Відомості Верховної Ради Української РСР – 1984.– № 51. – ст.143
39. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № 30. - ст.141
40. Короткевич М.Е., Андрушко П.П. Відповідальність за заняття забороненими видами підприємницької діяльності та порушення порядку заняття нею// Вісник ВСУ. – 1998.- № 3. – с. 23.
41. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – с.127
42. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №10. – Ст. 44.
43. Кужель О.В. Формування паритетності інтересів. – К., 2002. – с. 92
44. Кузьмин Р.И., Кузьмин Р.Р. Теневая економика: легализация и хозяйственно-управленческие функции // Предпринимательство, хазяйство и право.- 1997. - № 12 – с. 3.
45. Кулик В. „Поняття державного регулювання підприємництва”. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - № 3. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України;- 1999. – с. 179.
46. Л.А. Жук. Правові основи підприємницької діяльності. – К.,2002. - С. 31
47. Лист Пенсійного фонду України № 259/к-6 від 18.02.2003 “Щодо відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють за спрощеною системою, за несвоєчасне перерахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування” // Дебет-Кредит. – 2003, 5 травня. – №17-18.
48. Ляшенко В.И. Поддержка субъектов малого предпринимательства в России, Украине и других странах СНГ: учеб. пособие/ В.И.Ляшенко, В.В.Хахулин, С.В.Ляшенко; МОН Украины, НАН Украины, ЛНПУ им.Т.Шевченко, Ин-т экономики промышленности.- Луганск: Альма матер, 2005.- с.205.
49. Мамутов В., Васильев Г. Нужен конституционный закон о собственности// Голос України. - № 3, 1998. – с. 12.
50. Мамутов В.К., Знаменський Г.Л., Кузьмін Р.І. Вплив на процес тінізації економіки державної економічної і законодавчої політики, господарського законодавства господарсько-правові засоби детенізації економіки: Сб. науков. пр. НАН України, ІЕПД – Донецьк, 1998 р. – с. 123.
51. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №38-39. – Ст. 288.
52. Мусияка В.Л.. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Харьков: АО “Бизнес Информ” (Библиотека еженедельника), 1995. – 64 с.
53. Мусияка В.Л.. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Харьков: АО “Бизнес Информ” (Библиотека еженедельника), 1995. – 64 с.
54. Онищенко Н.М.. Інкорпорація // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: “Укр. Енцикл.”, 1998. – Т. 2. – с. 690-691
55. Ортинський В.Л. Організаційно-економічний механізм зниження рівня тенізації економіки в підприємницькій діяльності//Автореферат дисертації – Львів, 2000. – с. 18.
56. Петраков Н.Я. Предисловие // Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: (власть и бизнес) / Отд. экон. РАН; науч.-ред. совет изд-ва «Экономика». – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999. – С. 58
57. Подцерковний О.П. Проблеми навмисного невиконання господарських забовязань/ Проблеми вдосконалення господарського законодавства України/ Тези виступів учасників Круглого столу. – К., 2001.- с. 93-96.
58. Постанова Кабінету Міністрів України № 344 “ Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року” від 10 квітня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 46. – Ст. 64.
59. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. 1998 р. № 1310 “Про порядок оскарження центральними органами виконавчої влади, головами місцевих державних адміністрацій рішень Державного комітету з питань розвитку підприємництва” // Офіційний вісник України. – №33. – Ст. 238.
60. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 140 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності ” // Урядовий кур’єр. – 26 червня 1998 р. – №105
61. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 883 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питання застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності” // Урядовий кур’єр. – 1 серпня 2000 р. – №136.
62. Правові основи підприємницької діяльності (під редакцією Шакуна В.І., Мельника П.В., Поповича В.М.). – К. – Правові джерела. – 1997. – с 28-33.
63. Предпринимательское право: Учебник / О.В.Белоусов, В.Ю.Бакшинскас, Г.А.Гаджиев и др.; Под ред. Е.П.Губина, П.Г.Лахно. – М.: Юристъ, 2001. – с. 49-54.
64. Регуляторна політика. Як оцінити наслідки регуляторних актів. / За ред. Д.Ляпіна і С.Береславського. – Київ: Інститут Конкурентного суспільства; 2002. – с.56
65. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: Монографія / За загальною ред. О.М.Бандурки. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 1999. – 304 с.
66. Сажина М.А. Научные основы экономической политики государства: Учебное пособие. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2001. – 224 с.
67. Саниахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты: Монография.– Одесса: Одесская государственная юридическая академия, 1988. – с. 16
68. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. Издание четвёртое, переработанное и дополненное. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – с.149.
69. Саніахметова Н. „Державне регулювання економіки і підприємництва”.// Підприємництво, господарство, право. – 2001. - № 7. – ст. 4.
70. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприєм¬ництва в Україні. - К.,1999- с. 91
71. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 704 с.
72. Селіванов В.М. Державна політика розвитку підприємництва в Україні (концептуальний підхід) // Підприємництво і право. (Збірник наукових праць). – К.: Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – 1998. – С. 42.
73. Сіган Бернард Г. Створення конституції для на¬роду чи республіки, що набули свободу / Пер. з англ. - К., - 1993.- с. 27
74. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: Предмет, метод, процесс (макроуровень). – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2003.– 661 с.
75. Тисунова В.Н. Трансформация украинской экономики и ее региональные аспекты: Монография / МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел; [Научн. ред. д-р экон. наук, Л.А. Савельев]. – Луганск: РИО ЛГУВД, 2007. – 559 с.
76. Указ Президента України “Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва” від 22 січня 2000 р. // Урядовій кур’єр. - 2000. - № 4. - ст. 28.
77. Указ Президента України № 456 “Про державну підтримку малого підприємництва” від 12 травня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 7 червня 1998 р. – №108.
78. Указ Президента України № 539/99 “Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності” від 20 травня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 3 червня 1999 р. – №101-102.
79. Указ Президента України № 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 3 липня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 7 липня 1998 р. – №128.
80. Указ Президента України № 79/98 “Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності” від 3 лютого 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 7 лютого 1998 р. – №25-26.
81. Указ Президента України № 810/98 “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22 липня 1998 р. // Урядовий кур’єр. – 25 липня 1998 р. – №141-142.
82. Указ Президента України № 817/98 від 23 липня 1998 р. “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” // Урядовий кур’єр. – 28 липня 1998 р. – №143.
83. Указ Президента України № 906/2000 “Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності” від 15 липня 2000 р. // Урядовий кур'єр. – 25 липня 2000 р. – №133.
84. Украина стремится в ЕС: возможности и перспективы // Бизнес. – 2005, 2 сентября. – №36 (503). – С. 13.
85. Фінансове право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів / Л.К.Воронова, Д.А.Бекерська, С.Т.Кадькаленко та ін. – К.: Вентурі, 1998. – ст. 235
86. Хозяйственное право: Учебник / В.К.Мамутов, Г.Л.Знаменский, К.С.Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
87. Цвєтков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. –с. 46
88. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
89. Чернявський А.Д. Стратегічні завдання розвитку малого підприємництва// Економіка та держава.- 2005.- №4.- С.40.
90. Чиркин В.Е. Государственное управление. – М.: Юристъ, 2001. – с. 32
91. Шеремет О.М.. “Проблема забезпечення прав суб’єктів господарювання у правовідносинах з органами державної влади”// Підприємство, господарство і право. – 2002. - № 8 – с. 16
92. Щербина В.С. Господарське право України. Навч. посібник. – К.: Атіка, 1999. – 336 с.
93. Ю. Мілковський. «Не за горами дердреєстрація підприємств і підприємців за новими правилами. Дізнайтеся про всі новини першими ».// Спец проект газети «Все про бухгалтерський облік» - 2003. - № 57- с.45
94. Ю. Мілковський. «Не за горами дердреєстрація підприємств і підприємців за новими правилами. Дізнайтеся про всі новини першими ».// Спец проект газети «Все про бухгалтерський облік» - 2004. - № 57- с.45
95. Ю. Мілковський. «Не за горами дердреєстрація підприємств і підприємців за новими правилами. Дізнайтеся про всі новини першими ».// Спец проект газети «Все про бухгалтерський облік» - 2004. - № 57- с.45
96. Ю. Мілковський. «Не за горами дердреєстрація підприємств і підприємців за новими правилами. Дізнайтеся про всі новини першими ».// Спец проект газети «Все про бухгалтерський облік» - 2004. - № 57- с.47
97. Ю. Сагайдак. Сутність, роль та організаційно-правові проблеми легалізації підприємництва в Україні.// Підприємництво, господарство і право. – 2006 р., № 11.- с. 90
98. http://www.dis.ru/manag/arhiv/2000/6/3.html