РЕФЕРАТ

Віруси


ВУЗ - НУХТ
Объем работы - 20 страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

План1. Вступ
2. Класифікація вірусів
3. Морфологія, ультраструктура і хімічний склад вірусів.
4. Культивування та розмноження вірусів.
5. Бактеріофаги та їх властивості
6. Циркуляція вірусів у природі. Найбільш поширені вірусні хвороби рослин і заходи боротьби
7. з ними.
8. Найбільш поширені вірусні хвороби людини і тварин.
9. Література
Література1. Букринская А.Г. Вирусология.-М.: Mедицина, 1986. -336 с.
2. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології. Підручник. К.:״Либідь, 2001.-312 c.
3. Вершигора A.E., Баранцевич Л. Г. и др. Общая микробиология. - К.: Вища шк., Гол. вид-во, 1988. - 343 с.
4. Вирусология. Под редакцией Филдса Б., Найта Д., тт. 1–3, М., 1989
5. Гольдфарб Д. М., Бактериофагия, М., 1961;
6. Кривиский А. С., Проблемы бактериофагии, в сборнике: Актуальные вопросы вирусологии, М., 1960;
7. Прозоркина Н. В., Рубашкина Л. А. П 78 Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: Учебное пособие для средних специальных медицинских учебных заведений. — Ростов нД: Феникс, 2002. - 416с.
8. Раутенштейн Я. И., Бактериофагия, М., 1955;
9. Стент Г., Молекулярная биология вирусов бактерий, пер. с англ., М., 1965.

Подобные готовые работы:

Віруси